Проектиране

Изготвяне на проект "Огнезащита на стоманена конструкция"

Определяне на нужния огнезащитен състав според типа конструкция. Правилно оразмеряване на необходимата дебелин на огнезащитното покритие, което е нужно за предпазване на конструкцията и отговаря на нормативните изисквания в страната.

Изготвяне на проект "Огнезащита на дървени повърхности"

Консултиране и изготвяне на проект и решение за огнезащита на дървена конструкция/ повърхности.

Изготвяне на проект по част "Пожарна безопасност"

Цялостната концепция за осигуряване на пожарната безопасност на строежа. Осигуряване на устойчивост на конструкцията при пожар. Осигуряване на условия за евакуация при пожар. Определяне на системи за пожароизвестяване и пожарогасене.

Оптимизиране на проекти

Оптимизиране на проекти за пасивна огнезащита, с предложения за най-подходящ и бюджетен вариант според вида и категорията на обекта.