Полагане на огнезащита

Полагане на огнезащитна боя и мазилки

Полагането се извършва от квалифицирани апликатори на огнезащитни покрития с високоефективна професионална техника.

Полагане на огнезащитна боя

          Всички видове състави тип боя за пасивна огнезащита са предназначени за машинно полагане и в редки случаи за ръчно полагане, поради спецификата на самото предназначение на продукта. При полагане на състави за пасивна огнезащита от определящо значение е дебелината /DFT/ на положения сух филм. При полагане на огнезащитните съставите с професионална техника се получава ниска себестойност на положения сух филм, докато при ръчно полагане е необходимо да се положат прекалено много ръце /слоя/ за постигането на проектните дебелини сух филм огнезащитен състав, като в повечето случай се получава неравномерно и естетически некачествено покритие. Обикновено ръчното полагане на огнезащитните състави се препоръчва при направата на поправки по конструкцията, а не за полагане при относително големи площи.

          Ние от FISOTEX разполагаме с техника позволяваща полагането на до 0,70-0,90 мм на слой /в зависимост от сечението на профила/, благодарение на което се спестява значително време за обработка на конструкцията, както и намаляване броя на слоевете боя, докато при ръчното полагане е невъзможно да се положат повече от 0,08 – 0,12 мм/слой. Друг определящ фактор за качественото и ефективно полагане е разреждането на огнезащитния състав. Обикновено производителите препоръчват продукта да не се разрежда, но дори да е необходимо, то не трябва да е повече от 2-3% от обема на опаковката огнезащитна боя.

Полагане на огнезащитна мазилка

          Огнезащитните мазилки са друг вид огнезащитни състави на основата на цимент или гипс. Обикновено се използват при огнезащита на стоманобетонни конструкции, стоманени конструкции с висока степен на огнеустойчивост, тунелни съоръжения и др. Огнезащитните мазилки се полагат с шнекови машини с въздушна асистенция или мембранни помпи с въздушна асистенция. Огнезащитните мазилки се полагат при дебелина на сухия филм до 70мм – в зависимост от вида.