Оптимизиране на проекти

Оптимизиране на проекти

Оптимизиране на проекти за пасивна огнезащита, с предложения за най-подходящ и бюджетен вариант според вида и категорията на обекта.