Огнезащита на стоманени конструкции

Изготвяне на проекти за огнезащита на стоманени конструкции

С цел предоставяне на комплексна услуга от избирането на защита до нейното изпълнение и измерване на дебелината, екипът на FISOTEX предоставя услугата изготвяне на проект „Огнезащита на стоманена конструкция“.

Защо трябва да бъде извършвана огнезащита на стоманената конструкция

Наред със своите предимства като цена, дълговечност, значителна сеизмична устойчивост и улеснен монтаж на конструкциите от стомана, те имат и един сериозен недостатък, а именно поведението им при пожар. За различните видове стоманени сечения (профили) без осигурена пожарозащита, при температури от 5200 С до 6200 С настъпват промени, които водят до пълна загуба на носеща способност, от което следва деформиране и разрушаване на конструкцията на сградата. За да бъде предотвратено това върху стоманените конструкции трябва да бъдат нанесени пожарозащитни покрития (реактивни покрития за пожарозащита). Това са покрития които при нагряване разширяват многократно своя обем, като по този начин образуват дебел слой върху конструктивния елемент и не позволяват нагряването му в дълбочина и загубата на устойчивост. Пожарозащитата на стоманените конструкции позволява те да бъдат приложими в по-широк диапазон от сгради (промишлени, складови, административни и др.) при площи на сградите многократно надвишаващи тези при стоманени конструкции без осигурена пожарозащита.

Защо трябва да бъде разработен проект „Огнезащита на стоманена конструкция“

Нанасянето на реактивно пожарозащитно покритие върху стоманената конструкция е най-вече технологичен процес, за качественото изпълнение на който трябва да бъдат изпълнени няколко взаимосвързани стъпки. Първата такава стъпка е определянето на огнезащитния състав, последвано от правилното оразмеряване на дебелината на защитата и технологията на нанасяне. Пропуск в някоя от посочените стъпки би довела до компрометиране на желаната огнезащита на конструкцията и влагането на ресурс без да се постигне желания краен резултат.

Какви са нашите гаранции за коректно проектиране