Огнезащита на дървени повърхности

Изготвяне на проект "Огнезащита на дървени повърхности"

Консултиране и изготвяне на проект и решение за огнезащита на дървена конструкция/ повърхности.