Измерване на дебелианта на огнезащитното покритие

Освен изготвяне на проекти, доставка и полагане на огнезащитни системи, бои и мазилки, FISTOEX извършва и замерване на положеният сух филм огнезащитно покритие върху метални повърхности. Фирмата разполага с висок клас сертифицирани и калибрани апарати и обучен персонал за коректно извършване за замерванията. Всички използвани от нас апарати са сертифицирани и калибрирана от Български Институт по Метрология.

След извършване на замерванията, FISOTEX издава протокол с измерените дебелини, който може да послужи за приемането на обекта пред контролните органи. 

измерване на дебелината на огнезащитна боя